САМАР - За добро Србије

Статут Удружења

Члан 1

Удружење грађана "Самар – За добро Србије" (у даљем тексту Удружење) основано је ради остваривања циљева на пољу демографског, цивилизацијског, културног и образовног, привредног и пољопривредног, туристичког, спортског, једном речју укупног оживљавања области Левча и Гледићких планина, као нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана који испуњавају услове за чланство наведене овим Статутом, те да допринесе убрзаном и постојаном развоју ове бројним ресурсима богате а занемарене и осиромашене области у срцу Србије.

Члан 2

Област остваривања циљева, задатака и делатности Удружења:

 1. Демографска обнова целе области (сузбијање беле куге) кроз разне видове деловања, као што су:

  а) Привлачење и подстицање младих људи да се населе у испражњеним селима, путем бесплатног или повољног уступања земље и напуштених пољопривредних домаћинстава,

  б) Запошављање истих, посебно девојака, у запуштеним а обновљеним или у плански новоотвореним самосталним занатским радњама, задругама, задужбинама, агенцијама и предузећима – будућим колективним члановима Удружења;

  в) Помоћ неожењеним мушкарцима у стварању потомства, путем оснивања агенције за склапање бракова под окриљем Удружења, ради њиховог упознавања и ступања у брак са неудатим девојкама из разних крајева земље и света (посебно Русије);

  г) Новчана и социјална стимулација породица за свако новорођено дете.

 2. Обезбеђивање основних цивилизацијских претпоставки за убрзан и постојан развој, као што су:

  а) Потпуна електрификација и телекомуникационо покривање целе области, посебно Самара и околосамарских села, било сарадњом са органима власти, да испуне своје уставне обавезе према грађанима, било коришћењем алтернативних извора енергије (соларне централе, ветрењаче, микро-централе на водотоцима, хидроакумулације, итд.), што подразумева предузетничко или концесионо уступање права корисницима из земље и иностранства;

  б) Водоводно и иригационо збрињавање насеобина и газдинстава целе области, што као и у ставу а) овог члана подразумева истовремену сарадњу са органима власти и са предузетничким или концесионим улагачима;

  в) Саобраћајно међусобно повезивање насеобина целе области и њихово прикључивање асфалтној путној мрежи окологледићких градова (Трстеник, Врњачка Бања, Краљево, Јагодина, Крагујевац, Крушевац), путем хитног асфалтовања главних комуникационих праваца и трајно одрживог насипања споредних.

Thumbnail