САМАР - За добро Србије

Основано удружење за Левач и Гледић


На иницијативу и по идеји песника и философа из Београда др Милана Младеновића, познатог као Пра Милан од Лужице, пореклом из Ратковића код Рековца, на највишем врху планине Самар у Гледићким планинама, 11. августа 2013. основано је удружење "САМАР - За добро Србије - Окуп за оживљавање Левча и Гледићких планина".
Пра Милан је и изабран за председника удружења, а за његовог потпредседника Верољуб Вукашиновић из Д. Дубича. Седиште ће се налазити у Трстенику, у планинарском друштву Љуктен.
У оснивачком акту стоји да је Удружење основано "ради остваривања циљева на пољу демографског, цивилизацијског, културног и образовног, привредног и пољопривредног, туристичког, спортског, једном речју укупног оживљавања области Левча и Гледићких планина, као нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана", те да "допринесе убрзаном и постојаном развоју ове бројним ресурсима богате а занемарене и осиромашене области у срцу Србије".


Thumbnail
Председник Удружења Милан Младеновић од Лужице (Пра Милан) чита "Велико Моравиште" на отварању манифестације "Трстеник на Морави"


Thumbnail


Пра Милан ("Велико Моравиште")Thumbnail
Заменик председника Удружења
Томислав Димитријевић Томако

Thumbnail

Томислав Димитријевић Томако
("Над Самаром")Thumbnail
Потпредседник Удружења Верољуб Вукашиновић чита "Самар" на отварању манифестације
"Трстеник на Морави"

Thumbnail

Верољуб Вукашиновић ("Самар")Thumbnail

Против беле куге -
венчање Самара и Самаре

У оквиру програма за демографску обнову целе области, издваја се закључак да ће Удружење пружати "помоћ неожењеним мушкарцима у стварању потомства, путем оснивања агенције за склапање бракова под окриљем Удружења, ради њиховог упознавања и ступања у брак са неудатим девојкама из разних крајева земље и света (посебно Русије)", као и "новчану и социјалну стимулацију породица за свако новорођено дете".
Посебну атракцију представља замисао да се у сврху наталитетне стимулације обави ритуално венчање Самара и руског града Самаре на Волги одакле се очекују богати улагачи у развој целе области.

Thumbnail

Песничко Небо

Међу закључцима оснивачке скупштине издваја се одлука да се сам највиши врх Самара назове "Песничко Небо" на којем ће се у наредним годинама основати и трајана манифестација и градити пропратан грађевинско - споменички комплекс са Песничком кулом, библиотеком српске поезије, заводом за сербијска истраживања итд.

Thumbnail

Улазак у цивилизацију

Програм предвиђа да се изврши:
- потпуна електрификација и телекомуникационо покривање целе области, посебно Самара и околосамарских села, било сарадњом са органима власти, да испуне своје уставне обавезе према грађанима, било коришћењем алтернативних извора енергије (соларне централе, ветрењаче, микро-централе на водотоцима, хидроакумулације, итд.), што подразумева предузетничко или концесионо уступање права корисницима из земље и иностранства
- водоводно и иригационо збрињавање насеобина и газдинстава целе области, и
- саобраћајно међусобно повезивање насеобина целе области и њихово прикључивање асфалтној путној мрежи окологледићких градова (Трстеник, Врњачка Бања, Краљево, Јагодина, Крагујевац, Крушевац), путем хитног асфалтовања главних комуникационих праваца и трајно одрживог насипања споредних.

Thumbnail

Самарске еко реке

Уз подстицање археолошких, етно-лингвистичких, историјских и других сродних истраживања локалитета од палеолита до новијег историјског доба, посебно се издваја пројекат "Самарске еко реке" којим по идеји Пра Милана од Лужице руководи проф. Дејан Вујанић из Трстеника.
"Сливање самарских вода низ гледићке падине као да је ову територију размеђило на три општине. У Рековачку општину иде Калинићка, у Краљевачку Раваничка, а у Трстеничку Љубостињска река", каже овај чувени картограф и додаје у полушали: "Основ добрих односа и сарадње међу овим општинама на подршци овом удружењу могао би да буде и то да свака има своју чисту воду".
Иначе, из многобројних потока који се сливају у ове три реке, вода се на сваком месту може пити као на извору.
Циљ удружења је да се такво стање не промени доласком цивилизације.